JTP Bilingual Journals
Newly available Articles

A new nor-sesquiterpene glycoside from Corydalis edulis

PENG Zhi-tian;CHAO Ling-hui;WANG Chao-chao;XIA Hui;LIU Di-fa;WANG Zhang-wei;ZHENG Jiao;ZHAO Yun-fang;TU Peng-fei;LI Jun

China Journal of Chinese Materia Medica,2020,Vol 45,No. 03

Feasibility Analysis on Key Technologies to Cope with High Water Pressure and Long Distance of Subsea Shield Tunnel

SONG Chaoye;HE Weiguo;WU Yijun

Tunnel Construction,2020,Vol 40,No. 05

Another estimation method for the variable capital depreciation rate: based on the maximum likelihood estimation of Chinese provincial capital depreciation

CHEN Changbing

Economic Research Journal,2020,Vol 55,No. 01

WO 3/g-C 3N 4 modified by CeO 2 and its oxidation and desulfurization properties

LIU Shuai;LI Xuelei;WANG Shuotian;LI Xuhe;WANG Yanjuan;YUAN Xingzhou;ZHANG Jian;FENG Ruijiang

CIESC Journal,2020,Vol 71,No. 04

Interaction between proteins and roughness-regulated TiO 2 nanotube arrays

WU Na;DONG Yihui;JI Xiaoyan;HUANGFU Changan;LU Xiaohua

CIESC Journal,2020,Vol 71,No. 02