Home > Journals > Journal of Chinese Medicinal Materials >Issue 06,2015
Journal of Chinese Medicinal Materials
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Central Station of Chinese Medicinal Materials Information
Sponsor(s): Central Station of Chinese Medicinal Materials Information; State Food and Drug Administration
CN:44-1286/R

12 issues per year

Current Issue: Issue 06, 2015  

Total Downloads:132

Journal official website:http://zyca.chinajournal.net.cn/WKC/WebPublication/index.aspx?mid=zyca

 • Journal of Chinese Medicinal Materials is supervised by Central Station of Chinese Medicinal Materials Information and sponsored by Central Station of Chinese Medicinal Materials Information and State Food and Drug Administration. The journal covers research article of Chinese herbal medicine planting and raising technology, resource exploitation and utilization, concocted processing maintenance of medicinal herbs, identification, ingredient, pharmacology, preparations, and pharmacy. The journal is included in CA, JST and CSCD.

 • Chairman of the Editorial Board
  Ren Dequan

  Editor-in-Chief
  Yuan Sihui

  Deputy Editor-in-Chief
  Kuang Cuiyi
  Lin Hua

Fungal Disease Survey and Pathogen Identification on Codonopsis tangshen in Chongqing

YU Zhong-lian;LEI Mei-yan;PU Sheng-cai;XIAO Zhong;CAO Hou-qiang;YANG Cheng-qian

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 06

Effects of Oxygen Carriers on Submerged Fermentation of Poria cocos

CUI Pei-wu;HU Ya-qiang;ZHONG Yu-ping;ZHU Hui;YIN Yu-lan;TAN Zhao-yang

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 06

Fingerprint of Vinegar Processed Genkwa Flos Based on Improving Euclidean Distance

LI Lin;YIN Fang-zhou;LU Tu-lin;GUAN Hong-yue;CAI Bao-chang

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 06

Study on Genuineness Recognition of “Jiang Aurantii Fructus” by Analyzing Fingerprint Similarity Using Information Entropy Theory

WU Lu;YANG Hua-sheng

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 06

Chemical Constituents from Salvia przewalskii Root

WANG Hong-qing;YANG Li-xin;CHEN Xiao-yan;YANG Peng-fei;CHEN Ruo-yun

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 06

Lignans from Stem Bark of Styrax perkinsiae

ZHANG Ya-mei;ZHANG Pu-zhao

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 06

Steroidal Glycoside Constituents from Solanum cumingii

LI Qi-de;JIANG Hong-fang;CHEN Lei;ZHANG feng-lun;SHI Bao-jun

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 06

Simultaneous determination of the content of nine constituents in Lonicera macranthoides Hand. -Mazz. with HPLC-UV-ELSD

DAI Jing;LUO Ling;WANG Jia-hui;SHI Ming-rui;FU Shi-xi;CAI Yue-xiu

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 06

Research on Protective Effect of Total Saponins of Panax japonicus Against H 2O 2-Induced Oxidative Stress Damage

YANG Li;YUAN Ding;LI Jin;ZHANG Chang-cheng;WANG Ting

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 06

Cardioprotective Effect and Its Mechanism of Total Saponins of Panacis Majoris Rhizoma in Myocardial Infarction Rats

BAO Zhong-wen;QIN Hui-lin;SHI Meng-qiong;CHEN Zhi-feng;DENG Wei;YANG Xiao-jiao;YU Xiao-qin

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 06