Home > Journals > Journal of Chinese Medicinal Materials >Issue 05,2015
Journal of Chinese Medicinal Materials
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Central Station of Chinese Medicinal Materials Information
Sponsor(s): Central Station of Chinese Medicinal Materials Information; State Food and Drug Administration
CN:44-1286/R

12 issues per year

Current Issue: Issue 05, 2015  

Total Downloads:953

Journal official website:http://zyca.chinajournal.net.cn/WKC/WebPublication/index.aspx?mid=zyca

 • Journal of Chinese Medicinal Materials is supervised by Central Station of Chinese Medicinal Materials Information and sponsored by Central Station of Chinese Medicinal Materials Information and State Food and Drug Administration. The journal covers research article of Chinese herbal medicine planting and raising technology, resource exploitation and utilization, concocted processing maintenance of medicinal herbs, identification, ingredient, pharmacology, preparations, and pharmacy. The journal is included in CA, JST and CSCD.

 • Chairman of the Editorial Board
  Ren Dequan

  Editor-in-Chief
  Yuan Sihui

  Deputy Editor-in-Chief
  Kuang Cuiyi
  Lin Hua

Effect of Crop Rotation and Biological Manure on Quality and Yield of “Chuju” Chrysanthemum morifolium and Continuous Cropping Soil Enzyme Activities

XIAO Xin;ZHU Wei;DU Chao;SHI Ya-dong;WANG Jian-fei

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 05

Study on Stability of Human Intestinal Bacterial Biotransformation Model

YANG Xin;CONG Bo;WANG Ru-feng;PENG Yu-shuai;LIU Li-jia;ZHAO Can;YANG Xiu-wei

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 05

Correlation analysis of the main biological characteristics of germplasm resources and gentiopicroside content in roots of Gentiana macrophylla

Zhou Wenping;Zhao Hongfeng;Wang Yafei ;Zhang Huijuan;Wang Zhezhi;Cao Xiaoyan

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 05

HPLC-PDA-CAD Fingerprints of Salt Anemarrhenae Rhizoma

WU Ying;GAO Hui;SONG Ze-bi

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 05

Determination of Nucleosides and HPLC Fingerprints of Cordyceps

WANG Bing;LI Ning;DONG Ting-xia;ZHAN Hua-qiang

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 05

Chemical Constitutes from Root of Artocarpus styracifolius

YI Wen-fang;PENG Jia-bing;REN Gang;JIANG Wei;LIANG Jian;YUAN Wen-jun

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 05

Chemical Constituents of Eucommia ulmoides in Guizhou Province

WU Gui-hui;CHEN Yan;ZHENG Li-hua;HUANG Tao;HAO Xiao-jiang;ZHANG Jian-xin

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 05

Effects of Total Ginsenosides and Volatile Oil of Acorus Tatarinowii Co-Administration on Ability of Learning and Memory and Apoptosis in Alzheimer's Disease Mice Model Induced By D-Galactose and Aluminium Chloride

DENG Min-zhen;HUANG Li-ping;FANG Yong-qi

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 05

Computational Pharmacological Study on Clopidogrel Metabolism Enzymes Influenced by Fufang Danshen Dripping Pill

MA Shi-tang;DAI Guo-liang;BI Xiao-lin;GONG Mei-rong;SUN Bing-ting;JU Wen-zheng;TAN Heng-shan

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 05

Effect of Acanthopanax senticosus Polysaccharides on Cardiac Endogenous Metabolism in Rats Based on Metabolomics

LU Fang;YANG Xiao-dan;JING Yue-e;ZHANG Na;LIU Shu-min

Journal of Chinese Medicinal Materials,2015,Vol 38,No. 05