Home > Journals > China Journal of Chinese Materia Medica >Issue 05,2019
China Journal of Chinese Materia Medica
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): China Association for Science and Technology
Sponsor(s): Institute of Chinese Pharmaceutical Association
CN:11-2272/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 05, 2019  

Total Downloads:80

Journal official website:http://zgzye.cbpt.cnki.net/WKE/WebPublication/index.aspx?mid=zgzye

 • China Journal of Chinese Materia Medica, the 1st in the field of TCM, is supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by Institute of Chinese Pharmaceutical Association. The journal is China's earliest comprehensive core journal of traditional Chinese medicine, and always maintains the circulation top in the professional areas. The journal publishes the latest research and progress of traditional Chinese medicine and takes a leading position in numbers of articles published, downloads and citations among all journals in this discipline. Its scope covers new achievements, technologies, methods, experiences and concepts resulting from the research on Chinese materia medica pursuant to Chinese medical and pharmaceutical theories, traditional experiences, and modern science and technology, including medicinal resources and identification, cultivation, processing, preparation, chemistry, pharmacology, theory of Chinese pharmacy and clinical practice, bencaological study. The journal is included in CA, JST and CSCD.

 • Honorary Editor-in-Chief
  Xiao Peigen
  Editor-in-Chief
  Wang Yongyan

  Associate Editors
  Zhang Boli, Hu Zhibi, Yao Xinsheng, Li Lianda, Li Dapeng, Yang Baofeng, Zhou Chaofan, Huang Luqi, Chen Shilin, Li He.

  Executive Editorial Board
  Cai Shaoqing, Chen Shilin

Effect of fresh Gastrodia elata on gut microbiota in mice

HUA Zhong-yi;LI Hong-mei;SUN Jian-hui;HUO Hai-ru;LI Xiao-qin;HUANG Lu-qi;YUAN Yuan

China Journal of Chinese Materia Medica,2019,Vol 44,No. 05

Phenolic constituents from Wikstroemia chamaedaphne

LIANG Xue;JIAO Ying-ying;WANG Wen-hao;LI Shi-fei;ZHANG Li-wei

China Journal of Chinese Materia Medica,2019,Vol 44,No. 05

Simultaneous quantification and consistency analysis of 19 representative components in Longshengzhi Capsules by HPLC-QQQ/MS

WEI Zi-yi;XU Wen-juan;LIU Jie;SUN Xiao-li;CHEN Yi-jun;LI Yue-ting;WANG Ming-xia;LI Qian;YU Ying-ting;WANG Wei;XIAO Hong-bin

China Journal of Chinese Materia Medica,2019,Vol 44,No. 05

Study on acute kidney injury model induced by renal ischemia-reperfusion in rats

GONG Qin;WANG Mu-lan;ZUO Sha-sha;ZHANG Yuan-li;XU Xi;HE Lu-ling;FENG Yu-lin;DU Li-jun;LI Jun

China Journal of Chinese Materia Medica,2019,Vol 44,No. 05

Correlation study between accumulation of triterpenoids and expression of relative genes in Alisma orientale

ZHANG Ya-min;SUN Feng-ling;LU Xue-hua;LI Li-sha;XU Xiao-mei;LIN Wen-jin;XU Rong-qing

China Journal of Chinese Materia Medica,2019,Vol 44,No. 05

Mechanism of effective components of Mori Folium in alleviating insulin resistance based on JNK signaling pathway

LIU Ying-hui;MOU Xin;ZHOU Di-yi;SHOU Cheng-min

China Journal of Chinese Materia Medica,2019,Vol 44,No. 05

Effect of PEG400 on pharmacokinetics of baicalin and baicalein in gut microbiota dysbiosis rats

GU Teng ;ZHANG Shuo ;ZHANG Min;MENG Xiao-xia;GAO Xiu-li

China Journal of Chinese Materia Medica,2019,Vol 44,No. 05