Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 18,2020
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 18, 2020  

Total Downloads:1666

Cloning and expression analysis of PLR gene in Schisandra chinensis

LI Hai-yan;LIU Jiu-shi;WEI Ru-bin;WANG Ting;LIU Yu-yang;WANG Xi-ang;LI Hong-bo

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 18

Effect and mechanism of tanshinone Ⅱ A on TGF-β 1-induced human skin fibroblast proliferation

XU Xiao-qi;HAN Bing;LAI Jian-hui;LIN Yu-jian;SHI Jun

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 18

Cloning and analysis of a key enzyme of HMGR1 gene involved in terpene biosynthesis of Cornus officinalis

LI Zhi-hong;DUAN Pei-ling;XU Jing-ya;YANG Meng-meng;DUAN Shan-shan;HOU Xiao-gai;HOU Dian-yun

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 18

Molecular docking combined with network pharmacology to study molecular mechanism of Guizhi Shaoyao Zhimu Decoction in treatment of rheumatoid arthritis

ZHANG Qing;XU Yue;PENG Wei;LIU Jia;LI Ruo-lan;DENG Ting;GAO Yong-xiang;PU Xu-feng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 18