Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 17,2020
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 17, 2020  

Total Downloads:1666

Research on molecular mechanism of Qiwei Tongbi Oral Liquid in treatment of rheumatoid arthritis via network pharmacology

KE Zhi-peng;ZHANG Xin-zhuang;GENG Ting;LU Ming-ming;CAO Ze-yu;CAO Liang;WANG Zhen-zhong;XIAO Wei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 17

Inhibitory effect of iridoid glycosides from Boschniakia rossica combined with 5-fluorouracil on human hepatoma HepG2 and SK-Hep1 cell epithelial-mesenchymal transition

DONG Xue-hua;YAN Guang-hai;ZHU Jie-bo;LIU Li-yuan;QUAN Ji-shu;LI Liang-chang;YIN Xue-zhe

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 17

A new polyketide from endophytic fungus Aspergillus oryzae derived from Paris polyphylla var. yunnanensis

HOU Yu-ting;YU Hong-mei;CHEN Yan-jun;ZHU Li-jun;CHEN Yi-jian;ZHENG Chao-pei;ZHOU Min;DONG Miao;YE Yan-qing

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 17

Preparation and in vitro evaluation of lactobionic acid modified polyamido-amine dendrimer grafted resveratrol nanoparticles

ZHOU Ting;LIU Chun-yan;LI Ying;YIN Long-fei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 17

Establishment of spectrum-antibacterial effect correlation quality evaluation system of Yinhuang Granules and its raw medicinal materials, extracts and preparation

GAO Yan;MA Shan;YANG Long-fei;LV Jing;ZU Long-hui;WANG Bian-li;XIE Qiang-sheng;ZHAO Bo-nian

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 17