Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 11,2020
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 11, 2020  

Total Downloads:1663

Chemical constituents from Syneilesis aconitifolia (Ⅱ)

WANG Fu-qiang;SUN Li-qiu;WANG Jin-lan;ZHAO Ming;LI Jun;SHI Zhi-chun;ZHANG Shu-jun

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 11

Study on mechanism of Shengmai Injection against coronavirus disease 2019 based on network pharmacology and molecular docking technology

WANG Liang-feng;LI Hui-ting;WANG Yao;LIU Xiao-li;CHEN Qing-yao;XU Jie;YANG Ming;ZHANG Xiao-fei;WANG Fang

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 11

Study on transdermal permeation of ethanol extracts from roots of Gentiana crassicaulis in vitro and in vivo

LI Chun-xue;ZENG Rui;GAO Yuan-ping;LI Yuan;YANG Xiao;MA Zi-hao;YAN Heng-xiu;QIAN Yan

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 11

Mechanism of Tanreqing Capsule on treatment of coronavirus disease 2019 based on network pharmacology

HAN Yan-qi;LIU Yao-chen ;WU Qi;XU Jun;ZHANG Tie-jun;MU Jing-wei;LIU Chang-xiao

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 11

Feasibility analysis of coronavirus disease 2019 co-treated by Zedoary Turmeric Oil Injection

JIANG Cheng-xi;GUO Yue-qin;ZHANG Shu-jun;CUI You;LI Xiao-xiang;REN Xian-ying;LI Xiao-kun;BAO Kang-de

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2020,Vol 51,No. 11