Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 16,2019
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 16, 2019  

Total Downloads:930

Preparation and performance characterization of curcumin nanoparticles

LIU Xiao-ying;YANG Ting-hui;SHANG Guang-liang;LI Ming-hui;TANG Shu-kun;HU Dan-dan

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 16

Chemical constituents from Dendrobium hancockii

SHANG Zhi-mei;XIA Dan;CHENG Lei;LIU Gui-yuan;ZHANG Mao-sheng;ZHANG Jian-yong;LI Xiao-fei;XIAO Shi-ji

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 16

Simultaneous determination of 16 chemical components in Fructus Psoraleae based on quantitative analysis of multi-component with single-marker

TAN Peng;XU Li;NIU Ming;ZHANG Ding-kun;WEN Yong-sheng;HUANG Chun-yan;WANG Mei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 16

Optimization of integration of field processing and crude drugs processing of Rhizoma Ligustici Chuanxiong

WU Qing-mei;LIU Xiao-fen;LIAN Yan;CHEN Ling;HUANG Feng;HUANG Wei;JIANG Gui-hua

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 16

Oil–water Distribution Characteristics of Volatile Oil from Dalbergiae Odoriferae Lignum by Steam Distillation

WEI Hao;ZOU Jun-bo;ZHANG Xiao-fei;TAI Jia;GUO Dong-yan;WANG Yu;LIANG Yu-lin;CHENG Jiang-xue;ZHAO Chong-bo;WANG Jing;PAN Xu-jie;SHI Ya-jun

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 16

Study on triterpenoid glycosides from roots of Clematis manshurica

WANG Jie-xue;LI Bing-ke;YANG Min;DU Lin;CHEN Cong-di;YANG Fan;YANG Hong-jun

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 16