Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 07,2019
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s):Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
ISSN:0253-2670
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 07, 2019  

Total Downloads:1715


Preparation and characterization of ginkgolide K-loaded PLGA-PEG nanoparticles and its neuroprotective activity in vitro

MA Shu-wei;LIU Xing-yan;XIN Yang;YIN Hua-feng

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 07

In vitro anti-MRSA effect of clove oil combined with β-lactam antibiotics against methicillin-resistant Staphylococcus aureus

QIU Min;LONG Na-na;GAO Ming-xiang;ZHOU Yang-ying;SUN Feng-hui;LIN Lin;DAI Min

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 07

Evaluation of metabolism-effect/toxicity of Epimedium sagittatum based on zebrafish M-Act/Tox integration method

GE Jing;LING Jie;NING Qing;LIU Xin-xin;SONG Jie;WEI Ying-jie;JIA Xiao-bin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 07

Preparation and characterization of APGA modified artemether liposomes

LI Xiu-ying;LI Xue-tao;WANG Ying-li

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 07

Characterization of accumulation profile of 10 constituents in various parts of Rheum officinale at different years old stage

LI Huan;HEI Xiao-bin;LI Yi-min;WANG Guang-hui;XU Jin;CHENG Shi-qiang;SHEN Xia;GAO Jing;YAN Yong-gang;ZHANG Gang

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 07

Quality evaluation of Sparganii Rhizoma based on combinative method of HPLC fingerprint, multi-component assay, and chemometrics

XU Nan;SUN Rong;LI Yuan-yuan;HUANG Xin;WANG Liang;ZHANG Cheng-bo;SHI Hai-yan

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 07

Effects of different drying methods on multiple chemical components in Leonurus japonicus based on UPLC-QTRAP ?/MS 2

TAN Ya-jie;PU Zong-jin;TANG Yu-ping;YAN Hui;GUO Sheng;ZHU Zhen-hua;YUE Shi-jun;CHEN Yan-yan;PENG Guo-ping;HUANG Sheng-liang;ZHOU Gui-sheng;DUAN Jin-ao

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 07

Chemical constituents of underground parts of Astragalus tatsienensis var. incanus

WANG Jing-wen;XU Wei;XIAO Chao-jiang;DONG Xiang;JIANG Bei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 07

A new quinone compound from Eleutherine americana

WANG Yi-ping;CHEN De-li;LIU Yang-yang;YANG Jun-shan;XU Xu-dong;MA Guo-xu;LIANG Han-qiao

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2019,Vol 50,No. 07