Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 15,2016
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 15, 2016  

Total Downloads:1663

Improvement of different processing technologies of Xanthii Fructus

LIU Qing;HONG Yan;WANG Yong-zhong;LI Yu-xin;PAN Ling-yu;HAN Yan-quan

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 15

Analysis of monosaccharide compositions of Codonopsis pilosula polysaccharides and their cytotoxicity against HepG2 cells

ZHANG Pei;ZHENG Xiao-ping;MA Yu-ling;BAI Rui-bin;HU Fang-di

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 15

Chemical constituents from ethyl acetate soluble parts in roots of Angelica dahurica var. formosana

WEI Wei;XU Wei;YANG Xiu-wei;HE Zhong-mei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 15

Comparation on effects of Moutan Cortex, Paeoniae Rubra Radix, and Paeoniae Alba Radix on acute blood stasis model rats

ZHANG Li;ZHAO Bing-jie;YUAN Jia-rui;WANG Chun-fei;ZHAO Di;FENG Liang;JIA Xiao-bin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 15

A new cochlioquinone from endophytic fungus Bipolaris sorokiniana derived from Pogostemon cablin and its bioactivity

WANG Mo;CHEN Yu-chan;LI Hao-hua;SUN Zhang-hua;LIU Hong-xin;TAN Guo-hui;YAN Han-jing;GUO Xiao-ling;ZHANG Wei-min

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 15

Optimization of extraction process of Codonopsis pilosula polysaccharides and study on its composition

LI Qi-yan;HU De-fu;ZHANG Xue-mei;ZHU Ri-ran

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 15

Seperation and purification of daidzein by agar gel microspheres bonded β-cyclodextrin study on and its chromatographic mechanism

LV Shu-quan;SHI Guo-zong;XU Yuan-jie;TANG Bo-wen;WANG Xin-yuan;PAN Qi-sheng;DENG Mei-jian

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 15

Cloning and analysis on GAPDH genomic DNA from Eleutherococcus senticosus

YANG Guo;YOU Peng-sheng;GUO Hong-yu;LI Zhi-dong;LONG Yue-hong;XING Zhao-bin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 15

Optimization of extraction technology of two immune active proteins from Astragalus membranaceus var. mongholicus

CHEN Xiu-hong;WEI Yan-ming;REN Jin-hong;XUE Hui-qing;WU Fu-yun;GAO Li;YUE Xiao-hua;LI Min;LIU Rui;BAI Cheng-zhi;LIANG Rui;LIU Bi-wang

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 15

In vitro percutaneous penetration studies of Jinhuang Gel based on principal component analysis

LU Zhao-guang;YAN Ming;YANG Jing;ZHANG Hong;WU Yun;DING Gang;WANG Zhen-zhong;XIAO Wei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2016,Vol 47,No. 15