Home > Journals > Chinese Traditional and Herbal Drugs >Issue 04,2015
Chinese Traditional and Herbal Drugs
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Pharmaceutical Association
Sponsor(s): Tianjin Institute of Pharmaceutical Research;Chinese Pharmaceutical Association
CN:12-1108/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 04, 2015  

Total Downloads:930

A new phenylethanoid glycoside from roots of Incarvillea compacta

WU Hai-feng;HUANG Yuan-yuan;ZHANG Li-jing;ZHANG Xiao-po;MA Guo-xu;CAO Li;YANG Jun-shan;XU Xu-dong

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2015,Vol 46,No. 04

Fingerprint Analysis and Chemical Pattern Recognition for Whole Plant of Phyllanthus urinaria

WU Ling-fang;LIN Chen;YUAN Yong-bing;SUN Xue-fei;ZHU Dan;YANG Guang-hui;SHAO Yan-yan;MAO Xin;ZHANG Lan-zhen;SHI Ren-bing

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2015,Vol 46,No. 04

Chemical constituents from roots of Campanumoea javanica and their antiangiogeneic activities

YANG Da-song;LI Zi-lei;WANG Xue;YANG Yong-ping;PENG Wei-bing;LIU Ke-chun;LI Xiao-li

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2015,Vol 46,No. 04

Preparation and characterization of baicalin-loaded polymeric micelles and its inhibition on MCF-7 cells

MA Wen-zhuan;WANG Jin-ling;TU Peng-fei

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2015,Vol 46,No. 04

Inhibitory mechanism of tetrahydropalmatine enantiomers on cytochrome P450 in human liver microsomes

YAN Jing-jing;FENG Shan;HE Li-na;HE Xin

Chinese Traditional and Herbal Drugs,2015,Vol 46,No. 04