Home > Journals > Chinese Journal of Lasers >Issue 04,2017
Chinese Journal of Lasers
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Academy of Sciences
Sponsor(s): Chinese Optical Society;Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics,Chinese Academy of Sciences
CN:31-1339/TN

12 issues per year

Current Issue: Issue 04, 2017  

Total Downloads:215

 • Chinese Journal of Lasers, regarded as a flag-ship journal in China, reports the most fresh and influential research in the laser field. Founded in 1974, the journal is administrated by Chinese Academy of Sciences (CAS), sponsored by Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS, and Chinese Optical Society, and published by Chinese Laser Press. The featured columns include laser physics,laser manufacturing,materials and thin films,measurement and metrology ,beam transmission and control, optical communications, biomedical photonics and laser medicine, nonlinear optics, holography and information processing, remote sensing and sensor, spectroscopy, quantum optics, micro and nano optics, terahertz technology, rapid communications, and so on. Chinese Journal of Lasers is indexed in the following databases: EI, Scopus, AJ, CA, INSPEC, CSCD, etc. It has been titled as one of the“100 Chinese Top S&T Journal”,“100 Chinese Outstanding Academic Journal”,“Outstanding S&T Journals of China”,and “The Most International Influencing Academic Journal in China”.

 • Advisory Editors
  Wang Zhijiang, Xu Zhizhan, Fan Dianyuan, Du Xiangwan
  Editor-in-Chief
  Zhou Bingkun
  Executive Editor-in-Chief
  Hu Qiquan
  Associate Editors-in-Chief
  Chen Weibiao, Zhou Shouhuan, Cheng Zhaogu, Liu Zejin, Zhang Xiaoming, Lv Zhiwei, Zhou Jun,

Beam Shaping Capability of Amplitude Spatial Light Modulator by Electrical Addressing

CHENG Yu;HUANG Dajie;FAN Wei

Chinese Journal of Lasers,2017,Vol 44,No. 04

Single-Mode Fiber Adaptive Coupling Technology Based on a FPGA Hardware Control Platform

HUANG Guan;GENG Chao;LI Feng;LI Xinyang

Chinese Journal of Lasers,2017,Vol 44,No. 04

Laser Diode Pumped Dy:YAG Yellow Laser

JU Qiaojun;SHEN Hua;YAO Wenming;CHEN Jiansheng;TAN Huiming;LIU Wenpeng;LUO Jianqiao;ZHANG Qingli;GAO Jing

Chinese Journal of Lasers,2017,Vol 44,No. 04

Calibration Method for Optical Axis Perpendicular Error of Laser Sensor

Wang Yiwen;Fu Luhua;Zhao Yan;Zhang Heng;Qu Xinghua;Liu Changjie

Chinese Journal of Lasers,2017,Vol 44,No. 04

Temporal Shaping Technology Based on Optical-Optical Synchronization Amplification

Chu Yuxi;Chai Lu;Gan Zebiao;Liang Xiaoyan;Hu Minglie;Wang Qingyue

Chinese Journal of Lasers,2017,Vol 44,No. 04

Fabrication of Millimeter-Scaled Holes by Femtosecond Laser Filamentation

Zhang Yanjie;Song Haiying;Liu Haiyun;Liu Xun;Li Wei;Liu Shibing

Chinese Journal of Lasers,2017,Vol 44,No. 04