Home > Journals > Chinese Journal of Lasers >Issue 09,2016
Chinese Journal of Lasers
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Academy of Sciences
Sponsor(s): Chinese Optical Society;Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics,Chinese Academy of Sciences
CN:31-1339/TN

12 issues per year

Current Issue: Issue 09, 2016  

Total Downloads:215

 • Chinese Journal of Lasers, regarded as a flag-ship journal in China, reports the most fresh and influential research in the laser field. Founded in 1974, the journal is administrated by Chinese Academy of Sciences (CAS), sponsored by Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS, and Chinese Optical Society, and published by Chinese Laser Press. The featured columns include laser physics,laser manufacturing,materials and thin films,measurement and metrology ,beam transmission and control, optical communications, biomedical photonics and laser medicine, nonlinear optics, holography and information processing, remote sensing and sensor, spectroscopy, quantum optics, micro and nano optics, terahertz technology, rapid communications, and so on. Chinese Journal of Lasers is indexed in the following databases: EI, Scopus, AJ, CA, INSPEC, CSCD, etc. It has been titled as one of the“100 Chinese Top S&T Journal”,“100 Chinese Outstanding Academic Journal”,“Outstanding S&T Journals of China”,and “The Most International Influencing Academic Journal in China”.

 • Advisory Editors
  Wang Zhijiang, Xu Zhizhan, Fan Dianyuan, Du Xiangwan
  Editor-in-Chief
  Zhou Bingkun
  Executive Editor-in-Chief
  Hu Qiquan
  Associate Editors-in-Chief
  Chen Weibiao, Zhou Shouhuan, Cheng Zhaogu, Liu Zejin, Zhang Xiaoming, Lv Zhiwei, Zhou Jun,

9.6 kW Common Aperture Spectral Beam Combination System Based on Multi-Channel Narrow-Linewidth Fiber Lasers

Ma Yi;Yan Hong;Peng Wanjing;Wang Xiaojun;Tian Fei;Sun Yinhong;Zhao Lei;Wang Shufeng;Li Tenglong;Liang Xiaobao;Wang Yanshan;Ran Huanhuan;Ke Weiwei;Feng Yujun;Tang Chun;Zhang Kai

Chinese Journal of Lasers,2016,Vol 43,No. 09

Suppression of Polarization Induced Signal Fading and Phase Noise Utilizing Orthogonal-Polarization Switching Method

Hu Zhengliang;Jiang Peng;Ma Lina;Hu Yongming

Chinese Journal of Lasers,2016,Vol 43,No. 09

Simulation and in vivo Experimental Study on Noninvasive Spectral Detection of Skin Cholesterol

Hou Huayi;Fang Zhaohui;Zhang Yuanzhi;Dong Meili;Zhu Ling;Wang Yikun;Ye Xingshun;Sang Yaoshuo;Liu Yong

Chinese Journal of Lasers,2016,Vol 43,No. 09

FLUENT-Based Numerical Simulation of Gas Flow Field of Excimer Laser

Zhu Nengwei;Fang Xiaodong

Chinese Journal of Lasers,2016,Vol 43,No. 09

Terahertz Single-Polarization Single-Mode Photonic Crystal Fiber with Tunable Polarization

Li Shanshan;Hao Xia;Bai Jinjun;Chang Shengjiang

Chinese Journal of Lasers,2016,Vol 43,No. 09

Vibration Estimation and Imaging of Airborne Synthetic Aperture Ladar Based on Interferometry Processing

DU Jianbo;LI Daojing;MA Meng;HU Xuan;QIAO Ming

Chinese Journal of Lasers,2016,Vol 43,No. 09

Microstructure and Mechanical Property of A7N01 Aluminum Alloy Joints by Fiber Laser–Variable Polarity TIG Hybrid Welding with Filler Wire

QIAO Junnan;WANG Qiming;ZOU Jianglin;WU Shikai

Chinese Journal of Lasers,2016,Vol 43,No. 09

Single-Polarization Directional Coupler Based on Dual-Core Photonic Bandgap Fiber

LI Xuyou;XU Zhenlong;LING Weiwei;LIU Pan;XIA Linlin;YANG Hanrui

Chinese Journal of Lasers,2016,Vol 43,No. 09