Home > Journals > Environmental Science >Issue 01,2018
Environmental Science
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): Chinese Academy of Sciences
Sponsor(s): Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences(CAS)
CN:11-1895/X

12 issues per year

Current Issue: Issue 01, 2018  

Total Downloads:693

  • Environmental Science is supervised by Chinese Academy of Sciences and sponsored by Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences (CAS). Launched in 1976, it is a monthly and international public journal. Its scope covers the latest and significant achievements in basic research and applied research, and the theories and techniques for pollution control, clean production and ecological construction. The journal is included in MEDLINE, CA, AJ, BP, IM, JICST, ZR, CSA, CSTPCD, CNKI and CSCD.

  • Editor-in-Chief
    Ouyang Ziyuan

    Associate Editor
    Zhao Jingzhu, Hao Jiming, Tian Gang

Distribution Characteristics of Mercury in Reed Leaves from the Jiapigou Gold Mine in the Songhua River Upstream

ZHANG Man-yin;LI Meng-jie;CUI Li-juan;WANG He-nian;GUO Zi-liang;XU Wei-gang;WEI Yuan-yun;YANG Si;XIAO Hong-ye

Environmental Science,2018,Vol 39,No. 01

Air Quality Subarea Management: A Case Study of Guangdong Province

YANG Liu-lin ;LI Min-hui;LIAO Cheng-hao;ZENG Wu-tao;ZHANG Hui;ZHANG Yong-bo

Environmental Science,2018,Vol 39,No. 01

Variation of O 3 Concentration in Different Regions of Beijing from 2006-2015

WANG Zhan-shan;LI Yun-ting;AN Xin-xin;LI Qian;SUN Nai-di;WANG Bu-ying;PAN Jin-xiu

Environmental Science,2018,Vol 39,No. 01

Effect of Nitrate Amendment on Soil Denitrification Activity and Anthracene Anaerobic Degradation

DAI Jun-shuai;ZUO Xiao-hu;WANG Ming-xia;YAO Yan-hong;ZHOU Zhi-feng

Environmental Science,2018,Vol 39,No. 01

Comparison of Amphoteric-Cationic and Amphoteric-Anionic Modified Magnetic Bentonites: Characterization and Sorption Capacity of Phenol

REN Shuang;MENG Zhao-fu;WANG Teng;ZHANG Yang;TIAN Kai;LIU Wei;YAN Dong-xu

Environmental Science,2018,Vol 39,No. 01