JTP Bilingual Journals
Newly Available Articles

Hi, Mom: from maternal love to the awakening of will-to-live

TIAN Huiqun

Film Art,2021,No. 02

Analysis of the differences in bitter and astringent substances in the pellicle of different walnut varieties

LIU Yuxia;TIAN Xin;YANG Xiao;ZHANG Xiaojun;DUAN Guofeng;LIU Qunlong

Journal of Fruit Science,2021,Vol 38,No. 02

Expert consensus on the dose-effect relationship of physical exercise delaying cognitive decline in the elderly

CAI Zhidong;LOU Shujie;CHEN Aiguo;LI Anmin;YANG Jian;XU Xia;ZHAO Hongpeng;JIANG Changhao;XIANG Mingqiang;XU Dongsheng;ZHAO Jing;YUAN Tifei;ZHANG Li;WANG Hongbiao;WEN Jiayin;TAO Yu;DANG Ting;LIU Chuandao;LIU Tuanjie;LIU Weizhi;DENG Xuanfeng;HAN Yan;CAO Hui;WANG Xing

Journal of Shanghai University of Sport,2021,Vol 45,No. 01

Research development of mitochondrial-mediated skeletal muscle remodeling in exercise against cancer cachexia

ZHANG Xue;QI Zhengtang;DING Shuzhe

Journal of Shanghai University of Sport,2021,Vol 45,No. 01

Query and clarification: the intensity correlation of school physical education health pursuit based on reflection of physical education curriculum teaching on specific exercise intensity

XIONG Wen

Journal of Shanghai University of Sport,2021,Vol 45,No. 01

Newly Available Highlights of Social Sciences

The mystery of high capital occupation and low asset-liability ratio of Chinese listed central enterprises: based on the perspective of financing trade Highlights

ZHOU Mo;ZHANG Yujie;XIE Haibin;LEI Jiasu

Studies of International Finance,2021,No. 03

Official tenure, yardstick competition and local government S&T expenditure: new evidence based on Chinese municipalities data and two-regime spatial Durbin model Highlights

LI Enji;LI Qun

R&D Management,2020,Vol 32,No. 06

Incentive mechanism between government and duopolistic recyclers based on collection competition Highlights

CAO Jian;ZHANG Meimei;XU Jiayang;ZHU Chenbo;ZHOU Gengui

Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2020,Vol 34,No. 05

Nonlinear incentive model for program schedule Highlights

ZHANG Ke;YANG Kaixun;FENG Jingchun;WANG Xiaohuan;LI Ming;XUE Song

Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2020,Vol 34,No. 05