JTP Bilingual Journals
Newly Available Articles

Strengthen Risk Management and Control of High-risk Chemicals, Promote Development of Environmentally Friendly Alternatives

WANG Yawei;LIANG Yong;MA Donghui;CAO Huiming;ZHAO Lixia;CAI Yaqi;JIANG Guibin

Bulletin of Chinese Academy of Sciences,2020,Vol 35,No. 11

Spin-Gap Phase in the One-Dimensional Modified t- J z Model

XU Yan;DING Hanqin

Journal of Xinjiang University(Natural Science Edition),2020,Vol 37,No. 04

Restricted Arc-Connectivity of Generalized De Bruijn Digraphs and Kautz Digraphs

ZHANG Junhao;MENG Jixiang

Journal of Xinjiang University(Natural Science Edition),2020,Vol 37,No. 04

Genome survey of Lasioderma serricorne based on high-throughput sequencing

XU Yalong;JIN Jingjing;ZHAO Yanzhen;WEI Pan;XI Jiaqin;YANG Jun;CAO Peijian;ZHANG Jianfeng

Tobacco Science & Technology,2020,Vol 53,No. 11

Retention rates of key aerosol components by filters of electrically-heated tobacco products

WANG Le;HAN Jingmei;ZHANG Mingjian;LEI Ping;ZHANG Ke;SHANG Shanzhai;TANG Jianguo;LI Zhiqiang;HUANG Feng;LI Bin

Tobacco Science & Technology,2020,Vol 53,No. 11