JTP Bilingual Journals
Newly available Articles

Expression characteristics of glutamine synthetase of wheat in Escherichia coli

Mingxin Gu;Yihao Wei;Xiting Jia;Shuping Xiong;Xinming Ma;Xiaochun Wang

Chinese Journal of Biotechnology,Vol 34,No. 02

Quantitative proteomics analysis of isoniazid, streptomycin mono-drug resistant and poly-drug resistant clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis

ZHU Chuanzhi;ZHAO Yanlin;HUANG Xiangyu;PANG Yu;ZHUANG Yuhui;HE Xiuyun

Acta Microbiologica Sinica,Vol 58,No. 07

Study on Position-Sensitive Anode in Photon Counting Imaging Detector

LIU Yongan;LI Linsen;LIU Zhe;QIANG Pengfei;LIU Duo;SHENG Lizhi;TIAN Jinshou;ZHAO Baosheng

Acta Optica Sinica,Vol 37,No. 04

Clinical observation of wrist–ankle needle therapy combined with patient controlled intravenous analgesia for pain after laparoscopic surgery for eccyesis

ZHAO Suzhen;ZHENG Haixia;ZHAN Lifang;ZHU Min

Chinese Acupuncture & Moxibustion,Vol 37,No. 11

Design of X-Ray Framing Camera with Single Perspective

ZONG Fangke;ZHANG Jingjin;LEI Baoguo;GUO Baoping;YANG Qinlao

Acta Optica Sinica,Vol 37,No. 05

网页聊天
live chat
客户服务
live chat