Home > Journals > Chinese Pharmaceutical Journal >Issue 18,2019
Chinese Pharmaceutical Journal
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s): The China Association for Science and Technology
Sponsor(s): Chinese Pharmaceutical Association
CN:11-2162/R

24 issues per year

Current Issue: Issue 18, 2019  

Total Downloads:552

 • Chinese Pharmaceutical Journal is supervised by China Association for Science and Technology and sponsored by Chinese Pharmaceutical Association. Launched in 1953, the journal aims to reflect the progress of Chinese pharmaceutical and popularize pharmacy knowledge. This journal has a broad scope including biotechnology, traditional Chinese medicine and natural medicine, pharmacology, agentia, clinical pharmacy, pharmaceutical quality and inspection and pharmaceutical chemistry. The journal is included in CA, JST and CSCD.

 • Editor-in-Chief
  Sang Guowei

  Deputy Editor-in-Chief
  Ding Jian;Wang Xiaoliang;
  Tian Songjiu;Liu Changxiao
  Liu Keliang;Zhang Lihe
  Zhang Qiang;Li Dakui;
  Xiao Peigen;Chen Zhinan
  Chen Kaixian;Zhou Honghao
  Huang Luqi;Zhen Yongsu
  Wu Xiaoming;Wu Chunfu
  Yang Junsh

Effects of Natural Borneol and Synthetic Borneol on the Transdermal Absorption of Emodin

YE Hui-xian;CUI Qian-qian;YE Pei-wen;XIE Yin-ping;LIU Yu-juan;WANG Xiao-jing;WEI Su-ying;WEI Feng-huan

Chinese Pharmaceutical Journal,2019,Vol 54,No. 18

Development and Application of DNA Extraction Methods, PCR Parameter Optimization and Rapid Detection Reagent for Fetus Cervi

ZHOU Ting-ting;AI Jin-xia;GAO Li-jun;SUN Li-yuan;LI Ming-cheng;ZHANG Li-hua

Chinese Pharmaceutical Journal,2019,Vol 54,No. 18

Investigation of Key Factors Influencing the Extraction of Volatile Oil from Rhizoma Ligustici Chuanxiong by Steam Distillation

ZOU Jun-bo;ZHANG Xiao-fei;SHI Ya-jun;GUO Dong-yan;WANG Jing;CHENG Jiang-xue

Chinese Pharmaceutical Journal,2019,Vol 54,No. 18

Bioequivalence of Terazosin Hydrochloride Tablets in Healthy Volunteers

LIU Jian;WU Li-hua;HU Xing-jiang;WU Guo-lan;ZHOU Hui-li;SHENTU Jian-zhong

Chinese Pharmaceutical Journal,2019,Vol 54,No. 18