Home > Journals > Chinese Journal of Management Science >Issue 12,2019
Chinese Journal of Management Science
Translated from the Chinese edition
Supervisor(s):Chinese Academy of Sciences
Sponsor(s):Chinese Society of Optimization, Overall Planning and Economical Mathematics; Institue of Policy and Management, Chinese Academy of Sciences
ISSN:1003-207X
CN:11-2835/G3

12 issues per year

Current Issue: Issue 12, 2019  

Total Downloads:949

Journal official website:http://123.57.62.217/CN/1003-207X/home.shtml

 • Chinese Journal of Management Science is supervised by Chinese Academy of Sciences, and sponsored by Chinese Society of Optimization, Overall Planning and Economical Mathematics, and Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences. It aims to promote the theory, method and application in the field of management science in China, and to encourage the improvement of the whole research level of management science and academic exchange worldwide. The scope covers planning and optimization, investment analysis and decision-making, production and management, and supply chain management. The Journal is included in CSSCI.

 • Editor-in-Chief
  Cai Chen

  Deputy Editor-in-Chief
  Xu Baoguang, Li Jianping

  Editorial Board
  Qi Jianxun, Ma Chaoqun, Wang Junbo(HK), Fang Sucheng(USA), Chi Hong, Hua Zhongsheng, Da Qingli, Xu Baoguang, Liu Xiaohui(UK), Liu Sifeng, Liu Xiangguan, Chen Shou, Chen Jian, Chen Guohong, Chen Guoquan, Li Zhongfei, Li Jianping, Wang Shouyang, Zhang Guoqing(Canada), Zhang Zongyi, Zhang Jinlong, Qiu Wanhua, Yang Shanlin, Fan Ying, Lin Xiaodong(USA), Zhao Bingxin, Gao Ziyou, Xu Jiuping, Xu Zeshui, Liang Liang, Huang Haijun, Lan Boxiong, Cai Chen, Wei Yiming

  Editorial Office
  Fu Jiliang(Director)


Differential game study on industry-university-research synergetic R&D strategy of industrial generic technology

MA Yonghong;LIU Haijiao;LIU Qing

Chinese Journal of Management Science,2019,Vol 27,No. 12

Cooperative mechanism of double revenue sharing in the product and service supply chain

LI Xin;YU Hui

Chinese Journal of Management Science,2019,Vol 27,No. 12

Dynamic evaluation method based on TOPSIS and gray correlation degree and its application

WU Feimei;LI Meijuan;XU Linming;BI Junli

Chinese Journal of Management Science,2019,Vol 27,No. 12