Home > Journals > Chinese Journal of Virology >Issue 02,2018
Chinese Journal of Virology
Translated from the Chinese edition
Supervised by CHINA ASSOCIATION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
Sponsored by Chinese Society for Microbiology
ISSN 1000-8721 CN 11-1865/R

6 issues per year
Discipline(s): Biology

Current Issue: Issue 02, 2018  

Total Downloads:78

  • Chinese Journal of Virology, an academic periodical established in 1985, publishes Original Articles, Brief Reports, Reviews, and so on, covering the advances and achievements of fundamental and applied research concerning human, animal, plant, and insect viruses as well as bacteriophages and prions. The subscribers of Chinese Journal of Virology are mainly workers in research institutes, universities, and other institutions of virological and biological studies in China, as well as world-known databases and libraries. Chinese Journal of Virology is supervised by the China Association for Science and Technology, sponsored by the Chinese Society for Microbiology, run by the National Institute for Viral Disease Control and Prevention, China CDC, and published by its Editorial Office. The International Standard Serial Number is ISSN 1000-8721; the Domestic Journal Number is CN 11-1865/R; the Domestic Postal Distribution Code is 82-227 (domestically distributed by all local post offices in China); the Overseas Distribution Code is BM6448 (distributed by China International Book Trading Corporation). Chinese Journal of Virology has been published bimonthly since 2005 and is now distributed worldwide. Chinese Journal of Virology is included in the Outstanding S&T Journals of China, Chinese Core Journals of Science and Technology, A Guide to the Core Journals of China (published by Peking University), Research Center for Chinese Science Evaluation, Wuhan University, and Chinese Science Citation Database source journals. In addition, it is indexed in CA, BA, CBST, MEDLINE (PubMed), and WPRIM. Chinese Journal of Virology has been included in the databases of CNKI (Disc Edition) since December 30, 2008. It began to tentatively offer Advance Online Publication in 2009 and has been formally offering Advance Online Publication since 2011. The composite impact factor of Chinese Journal of Virology is 1.355, according to the Annual Report for Chinese Academic Journal Impact Factors (Basic Medical Sciences) (2015, Volume 13), ranking top among the journals of basic medical and biological sciences. The homepage of Chinese Journal of Virology on CNKI is http://bdxb.cbpt.cnki.net. Chinese Journal of Virology started a pilot program of bilingual publication on November 8, 2016 to publish papers in both Chinese and English on CNKI net.

  • Honorary Editor-in-Chief: HOU Yunde
    Editor-in-Chief: SHU Yuelong
    Vice Editor-in-Chief:
    LIU Xiufan, FANG Rongxiang, WU Guizhen, JIN Qi, LIANG Mifang, LI Mengfeng, XIA Ningshao, TAN Wenjie, XU Wenbo, WANG Yumei

<<Previous Issue Issue 02,2018 Next Issue>>

Comparison of Transcriptional Levels of Interferons and Interferon-stimulated Genes in RAW264.7 Cells Infected with Murine Norovirus

PANG Lili;WANG Huimin;WANG Ying;YUAN Yue;JIN Miao;LU Xuancheng;LI Dandi;SUN Xiaoman;XIN Yan;DUAN Zhaojun

Chinese Journal of Virology,Vol 34,No. 02

Immunogenicity of HEVAg-PLGA Nanoparticles in Mice

QI Qiulan;GAO Dandan;SHI Lili;XIAO Yanping;DONG Jingjian;CHEN Yan;FENG Hao

Chinese Journal of Virology,Vol 34,No. 02

Isolation and Identification of the Pseudorabies Virus GZ-JS2017 Strain and Molecular Characterization of Its Main Virulence Genes

XU Guo;LIANG Haiying;ZENG Zhiyong;TANG Deyuan;WANG Bin;HUANG Tao;YE Baichuan;ZHANG Aiqiong;HE Xiaoli;XIAN Wen

Chinese Journal of Virology,Vol 34,No. 02

Construction of a Minireplicon System for EV-D68

PAN Minglei;GAO Shuai;CHENG Jinyan;XU Yanan;LI Xianhuang;DUAN Yuqin;WANG Tao

Chinese Journal of Virology,Vol 34,No. 02

The Method for Sequencing the Whole Genome of Highly Pathogenic Avian Influenza A (H9N2) Viruses

HE Jun;LI Xiaodan;HE Lan;YU Junling;SU Bin

Chinese Journal of Virology,Vol 34,No. 01

Epidemiological and Phylogenetic Analysis of H3 Subtype Avian Influenza Viruses Isolated from Poyang Lake Region, China, 2014–2017

JIAO Ming;LIU Xiaoqing;CHEN Tao;ZHANG Heng;FU Weijie;XIE Yun;LI Xiyan;ZENG Xiaoxu;ZHU Fei;SHU Yuelong;WANG Dayan

Chinese Journal of Virology,Vol 34,No. 01

Development and Evaluation of the Detection Method of Triplex Real-time RT-PCR Assays for Zika, Chikungunya, and Dengue Viruses

GONG Xuerui;LI Aqian;LIU Yang;LI Chuan;ZHANG Quanfu;LI Dexin;LIANG Mifang;WANG Shiwen

Chinese Journal of Virology,Vol 34,No. 01

Analysis of the Interactions Among Baculovirus Per Os Infectivity Factors (PIFs)

ZHENG Qin;FAN Ying;WANG Haiping;XU Weifan;KONG Xiangshuo;WU Xiaofeng

Chinese Journal of Virology,Vol 34,No. 01

Evaluation of Various Elution and Concentration Methods for the Recovery of Norovirus from Strawberry

WANG Fei;LI Huiying;JIN Miao;DUAN Zhaojun;CHENG Luyang

Chinese Journal of Virology,Vol 34,No. 01

Development and Application of a RT-RAA Assay to Detect Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus

ZHOU Donggen;LUO Jie;CHEN Jianhua;YU Xuejun

Chinese Journal of Virology,Vol 34,No. 01

Sequence Analyses of Attachment Glycoprotein (G) Gene of Human Respiratory Syncytial Virus Subgroup A Circulating in Eight Provinces (Municipalities) in China, 2008–2014

SONG Jinhua;WANG Huiling;SHI Jing;CUI Aili;YANG Zifeng;SUN Liwei;YU Deshan;ZHANG Lei;ZHANG Hong;ZHANG Yan;XU Wenbo

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 06

TaqManTM-based Real-time RT-PCR for Rapid Detection of the Echovirus 9 Serotype

QIU Xiaofeng;ZHANG Guozhong;HUANG Zhicheng;PAN Jingcao;YU Xinfen

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 06

Rapid Detection of the PPRV and BTV by Duplex Real-time RT-PCR

LI Rushu;SU Huilong;LUO Baozheng;ZHAO Fuzhen;BO Qingru;SHAO Jianhong;DENG Xianghui;HUANG Zheng

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 06

Preparation and Identification of Monoclonal Antibodies against Chinese Sacbrood Virus (CSBV)

ZHANG He;LI Ming;SUN Li;FEI Dongliang;YUE Jinjin;JIN Hongkai;MA Mingxiao

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 06

Study of Importin-α7 Effects on the Growth Properties of Influenza Viruses Using CRISPR/Cas9

LIU Suli;ZHU Wenfei;SHU Yuelong

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 06

Cell Tropsim of the Recombinant Chicken Infectious Bronchitis Virus Expressing the S Gene of Different Pathogenic Strains

JIANG Yi;ZHOU Sheng;YU Yan;TANG Mengjun;CHENG Xu;ZHAO Xiumei

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 05

G Genotype Mumps Virus Found in Beijing, China, in 2016

CHEN Meng;CUI Aili;WANG Bin;CHEN Weixin;DOU Xiangfeng;YU Xiali;DONG Mei;ZHANG Tiegang;WU Jiang;HUANG Fang

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 05

Creation of Anti-BmNPV Cell Material Using a Cell Transgenic Platform

LEI Xuejiao;TIAN Tian;CAO Mingya;LI Haiqing;DONG Zhangqi;PAN Minhui

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 05

Functional Analyses of Conserved Amino-acid Mutants in the 11-Residue Repeat of Human Parainfluenza Virus Type 3 Hemagglutinin-neuraminidase Protein

YAN Dong;LIU Ying;CHI Miaomiao;WEN Hongling;ZHAO Li;CHI Lianli;WANG Zhiyu

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 05

Development of a Neutralization Test for Enterovirus D68 Using the Enzyme-linked Immunospot Assay

WAN Junkai;WANG Wei;HOU Wangheng;LI Shuxuan;ZHAO Huan;ZHENG Qingbing;HE Shuizhen;CHENG Tong;XIA Ningshao

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 05

Optimization of Development Platform for Hepatitis B Virus Infection Mouse Models by Hydrodynamic Injection of Lentiviral Bone Based DNA Construct Carrying HBV Genome

WANG Wen;CHUAI Xia;TAN Xinyi;DENG Yao;TAN Wenjie

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 05

Rapid Detection of Two Serotypes of the Vesicular Stomatitis Virus by a Duplex Fluorescent Reverse Transcription-Recombinase Polymerase Amplification Assay

LIN Yanxing;CAO Chenfu;ZENG Shaoling;YANG Junxing;LV Jianqiang;LIU Lijuan;HUA Qunyi

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 05

Establishment and Identification of N2a Cell Line for Stably Expressing the Leader Protein of Encephalomyocarditis Virus

ZOU Yunjing;LIN Mi;YUAN Wanzhe;SUN Jiguo

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 04

Epidemiological Surveillance of Spring Viremia of Carp in Beijing from 2007 to 2015

WANG Shu;XU Lipu;WANG Xiaoliang;CAO Huan;WANG Jingbo;ZHANG Wen;JING Hongli

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 04

Molecular Identification of Pathogens Infecting Bupleurum chinense

KOU Lisha;ZHAO Huiqi;WANG Defu;GUO Shang;NIU Yanbing

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 04

Establishment of a Human Embryonic Lung Fibroblast Line Expressing Human Cytomegalovirus Tegument Protein pUL23 Regulated by Tet-On3G

YANG Shaomin;FU Zhengmin;SUN Qiyao;FENG Linyuan;YANG Xiaoping;RAN Yanhong;LI Hongjian

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 04

The CTCF-binding Sites in Herpes Simplex Virus-II Display Promoter-blocking Activity

HE Dan;YANG Huilan

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 04

Development of a Stable Cell Line Expressing the Hemagglutinin Protein of Influenza B Virus

HUANG Wenbo;LIU Zhenwei;ZHOU Rong;LI Xiao;ZENG Jun;LI Xiaofeng;SU Xiaobo

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 04

Antigenicity and Immunogenicity of Influenza M2e Protein Fused with Intramolecular Adjuvant CRM197

LI Qiong;WANG Kaihang;ZHOU Lizhi;CHEN Tingting;ZHANG Xiao;CHEN Yixin;GU Ying;XIA Ningshao;LI Shaowei

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 04

Expression and Identification of Replication and Transcription-competent Ebola Virus-like Particles

CHE Bin;JIN Cong;ZHANG Shuo;LI Chuan;ZHANG Quanfu;LIANG Mifang;LI Dexin;CUI Zongqiang;WANG Shiwen

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 03

Ekpoma Virus Imported to China from Angola

ZHANG Zilong;HE Tongtong;LI Shenwei;TONG Yigang;TIAN Zhengan

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 03

High Efficient Screening of Different Eukaryotic Cell Lines Susceptible to Human Coronavirus OC43

SHEN Liang;ZHU Na;NIU Junwei;HUANG Baoying;LIU Gaoshan;NIU Peihua;TAN Wenjie

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 03

Establishment of a Real-time PCR Method for Detection of the NA Gene of the Highly Pathogenic Avian Influenza A (H5N8) Virus

LI Xiaodan;ZHANG Ye;BO Hong;YANG Lei;SHU Yuelong;WANG Dayan

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 03

Preparation of Monoclonal Antibodies against Glycoprotein N of Varicella-zoster Virus and a Preliminary Study

FU Wenkun;WANG Wei;LIU Jian;PAN Dequan;CAI Linli;YE Jianghui;ZHU Hua;CHENG Tong;XIA Ningshao

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 03

Epidemiology and Evolution of the EV71-B5 Subgenogroup in Asian-Pacific Region

WU Wenhui;CHEN Mengyuan;ZHANG Shiyin;GE Shengxiang

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 03

Association between Serological Status and Fluctuation Modes of EBNA1/IgA and Risk of Nasopharyngeal Cancer

SHENG Wei;WU Biaohua;WU Wenhan;HUANG Shoujie;WU Ting;ZHENG Ya;XIA Ningshao;JI Mingfang

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 03

Genomic Characteristics and Phylogenetic Analyses of the First Avian Influenza H12N2 Subtype Virus Identified in China

ZHANG Heng;YUAN Hui;CHEN Tao;ZENG Xiaoxu;ZHAO Xiang;FU Weijie;XIE Yun;ZHU Fei;JIAO Ming;LIU Xiaoqing;WANG Dayan;SHU Yuelong

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 02

Genetic Characterization of the Hemagglutinin Genes of Genotype H1 Measles Virus in 1993–2013 in China

GAO Lingyu;ZHANG Yan;WANG Huiling;REN Li;MAO Naiying;XU Songtao;XU Wenbo

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 02

Construction and Immunogenic Research of a Recombination Zaire Ebola Virus Glycoprotein GP-Fc DNA Vaccine

YANG Ren;ZHANG Xiaoguang;WANG Jiao;ZHU ying;CAO Yuxi;ZENG Yi

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 02

Differential Expression of Long Non-coding RNAs of Huh7.5.1 Cells After Infection with the Hepatitis C Virus and their Effects on Cell Proliferation

FU Zhongxiao;LI Shu;XIANG Tian;XIE Yan;ZHANG Xiaolian

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 02

Studies on Cellular Autophagy Induced by the Muscovy Duck Reovirus

WU Yijian;CUI Longping;HUANG Shihang;WANG Quanxi;WU Xiaoping;ZHOU Wuduo;ZHU Erpeng;HUANG Yifan;WU Baocheng

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 02

Swine Viperin Restricts the Replication of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus

FANG Jianyu;BAI Juan;GUO Xiaocan;BAI Xianxiao;ZHU Wenhao;JIANG Ping

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 02

Optimized Expression of the VP2 Code of the Structural Protein of CSBV and its Immunogenicity

LI Fangbing;FEI Dongliang;ZHANG Haochun;HU Ying;WEI Dong;ZHANG He;YUE Jinjin;MA Mingxiao;QU Zuyi

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 02

Sequencing and Sequence Analyses of the Coding Region of the Ch1 Strain of the Chronic Bee Paralysis Virus

WEI Dong;ZHONG Yi;ZHANG Haochun;JIANG Lili;FEI Dongliang;HU Ying;LI Fangbing;ZHANG He;YUE Jinjin;MA Mingxiao

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 02

Construction of a Real-time Fluorescent Quantitative RT-PCR for Detection of Group A RV

ZENG Yuanjun;LI Tingdong;YAN Xiaoqiong;XU Hongmei;YANG Han;JIA Lianzhi;LI Yijian;LUO Guoxing;GE Shengxiang;XIA Ningshao

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 02

Development of an Indirect ELISA-based Serological Method for the Detection of IgG Antibodies to the Zika Virus

WU Wei;XING Xiaoyue;ZHANG Quanfu;ZHANG Shuo;LI Chuan;LI Jiandong;LIANG Mifang;LI Dexin

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 02

Identification of Interactions between PIF0 and the other PIFs of ClanGV

LIANG Zhenpu;WU Hui;ZHANG Xiaoxia;ZHANG Qin;WANG Caiping;LIU Yajing;ZHANG Junqing;SANG Siyao

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 02

Analyses of the Genetic Diversities and Mutations of the Hepatitis B Virus Genome BCP/Pre C Region

SHU Yi;WANG Wei;DAI Peng;ZHANG Wentao;CHENG Shan;LI Da;JI Qifeng;QIU Ronghe;LIU Haolin;ZHAO Wenliang;YAN Zhen

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 01

KNK437 Inhibits Replication and Transcription of the Hepatitis B Virus

HU Kanghong;HUANG Yayun;MU Jingfang;CHENG Zhikui;ZHU Xiang

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 01

Method for Sequencing the Whole Genome of the Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N6) Virus

LI Xiaodan;ZHANG Ye;ZOU Shumei;BO Hong;WANG Dayan;SHU Yuelong

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 01

Effect of Oseltamivir on the Hemagglutination Test and Hemagglutination Inhibition Test of the Influenza A (H3N2) Virus in China

CHENG Yanhui;HUANG Weijuan;LI Xiyan;WEI Hejiang;TAN Minju;ZHAO Xiang;YANG Lei;XIAO Ning;WANG Dayan;SHU Yuelong

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 01

Droplet Digital Polymerase Chain Reaction Method for Absolute Quantification of Influenza A Viruses

FENG Zhaomin;ZHAO Xiang;ZOU Xiaohui;ZHU Wenfei;CHEN Yongkun;WANG Dayan;SHU Yuelong

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 01

Comparison of Pathogenicity between PR8F and Different Mutants on the NS1 Locus in Mice

CUI Zhuodong;CHAI Dan;XIE Changzhan;WEN Shubo;ZHANG Ping;ZHU Yilong;LIU Yunxia;LI Yiquan;TIAN Mingyao;JIN Ningyi

Chinese Journal of Virology,Vol 33,No. 01

The Epidemiology and Etiology Characteristics of Hand-foot-mouth Disease in Chongqing, China, 2014–2015

GU Xinrui;ZHAO Hua;JI Tianjiao;LI Qin;LING Hua;ZHU Shuangli;ZHANG Yong;Yang Qian;SONG Yang;HUANG Wei;XU Wenbo

Chinese Journal of Virology,Vol 32,No. 06

Epidemiology Characteristics and Pathogen Surveillance of Hand, Foot and Mouth Disease in Guangdong Province, China, 2008–2015

JI Tianjiao;TAN Xiaohua;LIU Leng;GU Xinrui;LIU Li;ZHENG Huanying;ZENG Hanri;YANG Qian;LI Hui;XU Wenbo

Chinese Journal of Virology,Vol 32,No. 06

Expression of Type-Ι Interferon Production Pathway-Related Genes Induced by Infection Due to Enterovirus 71 or Coxsackievirus A16 in Normal Human Airway Epithelial Cells

SONG Jie;HU Yajie;LI Jiaqi;WANG Jingjing;GUO Lei;ZHENG Huiwen;NING Ruotong;WANG Lichun;LI Qihan;LIU Longding

Chinese Journal of Virology,Vol 32,No. 06

Phylogenetic Analysis of Complete VP1 Sequence of Coxsackievirus B1 in Shandong Province, China

WANG Haiyan;TAO Zexin;LI Yan;ZHANG Wenqiang;LIU Xiaolin;XU Aiqiang

Chinese Journal of Virology,Vol 32,No. 06

Establishment of a Model of Infection by Enterovirus 71 in ICR Mice

DONG Zhaopeng;ZHANG Zhenjie;YANG Leiying;LI Dong;SHI Weifeng

Chinese Journal of Virology,Vol 32,No. 06

网页聊天
live chat
客户服务
live chat